1
Joensuu

Zondag 26 januari 2020

Een dag in het vliegtuig. We hebben al veel met elkaar gepraat. Het brengt ons als collega’s nog dichter bij elkaar. De twee vluchten hebben we overleefd. De eerste van Zaventem naar Helsinki en van daaruit een binnenvlucht naar Joensuu. Onze eerste indrukken:

1. Het is hier koud

2. Het is hier snel donker

3. Alles is hier erg duur

We hebben het hier echter zeker naar onze zin. Morgen start onze cursus om 8u. (7u. Belgische tijd)

We vonden al een slogan onderweg

Boven de wolken onderweg naar Helsinki

Apero-time

We zijn in Helsinki

Op naar Joensuu

Aankomst in Joensuu

Ons eerste avondmaal in een restaurantje in Joensuu

Maandag 27 januari 2020

Om iets na 7 (6 uur Belgische tijd) was er tijd voor ontbijt. Daarna te voet naar het auditorium van Rivera school. Thermisch ondergoed, een dikke jas, muts en handschoenen zijn hier geen overbodige luxe bij een temperatuur van -17 graden.

In de voormiddag kregen we een algemene voorstelling van het Finse onderwijssysteem. Het is even aanpassen: Gedoceerd worden in Engels, notities in het Nederlands en ... lang stil zitten en zwijgen. De lunch werd verzorgd door de leerlingen van de school.

In de namiddag vonden het programma minder van toepassing op onze werking aangezien het ging over het versterken van de kwaliteit van het technisch- en beroepsonderwijs en hoe autonoom en vrij deze scholen te werk gaan. \240

Daarna kregen we een rondleiding in het Carelicum museum over de geschiedenis van Karelia en Joensuu.

We besloten na twee dagen zitten om de benen eens te strekken en een fikse wandeling te maken. Krakende sneeuw onder onze voeten en frisse lucht in onze longen deden ons deugd.

Na de wandeling deden we ons tegoed aan een maaltijd in ‘Rosso’, een plaatselijk Italiaans restaurant. We hebben tranen met tuiten gelachen toen Evy een Risotto ‘Vagina’ i.p.v. ‘Vegana’ bestelde... We hebben het hier nog altijd naar onze zin en zenden jullie vele groeten.

Een stevig ontbijtje

Zonsopgang in Joensuu

Start

Deel 2

Even de benen strekken

Smakelijk!

Dinsdag 28 januari 2020

Deze dag kondigde zich op voorhand al aan als een heel interessant onderdeel van het programma. In de voormiddag bezochten we de Nepenmaën school. (Lagere school voor kinderen van 6 tot 15 jaar). In de namiddag de Penttilän kleuterschool.

De Nepenmaën school is gloednieuw. Ze werd anderhalf jaar geleden gebouwd. In twee woorden: NIET NORMAAL! Deze school heeft alles! Ze is gebouwd met fondsen van de stad en doet dienst als school maar heeft ook een functie als ontmoetingsplaats voor de inwoners. Zij kunnen ook gebruik maken van alle faciliteiten. De vice-directeur vermeldde heel dikwijls dat ze geen school maar een thuis willen zijn voor alle kinderen. Ieder kind en iedere medewerker loopt door de school op kousen. Deze school heeft heel grote ontmoetings-, leer- en leefruimtes die ook te verdelen zijn in verschillende kleinere ruimtes via schuifwanden. We onthouden de overvloed aan materiaal en personeel, de kleine groepen leerlingen, de steeds aanwezige verpleegkundigen, de gezellige gangen,...Dit is een droomschool, een unicum. Finland maakte een keuze om van onderwijs een prioriteit te maken en dat zie je hier.

Na de lunch was er een kleine wandeling in de sneeuw naar de kleuterschool Penttilän. Toch prettig om sneeuw te zien. Na dit bezoek zijn we echt heel blij met en fier op onze crèche en kleuterschool. Die ziet er bij ons toch warmer, aantrekkelijker en kindvriendelijker uit. We onthouden wel een aparte klas voor zieke kinderen en kinderen met allergieën. Die werden meestal afgeschermd maar soms (buiten het griepseizoen) ontmoeten ze ook de andere kinderen. Ze kunnen dankzij deze aanpassing toch met klasgenoten deelnemen aan het schoolgebeuren in plaats van alleen in het ziekenhuis.

Na dit alles de culturele uitstap waar iedereen naar had ‘uitgekeken’: The ice hole swim. Dit is een Fins gebruik en zou heel goed zijn voor de bloeddoorstroming, het hart en de weerstand. Soit, je dompelt jezelf buiten in het ijswater om daarna een kwartier op te warmen in de sauna. Dit wordt 3 keer herhaald. De eerste keer is verschrikkelijk, de tweede keer al iets beter maar na de derde keer voel je geen koude meer en wordt je volledige lichaam warm. Een unieke ervaring!!!! We will sleep like a baby... is ons beloofd!

De bezochte lagere school

De polyvalente ruimte

De kleuterschool

Wandeling door de sneeuw

The ice hole

The swim!!!!!! BRRRRR ❄️

Woensdag 29 januari 2020

Deze ochtend werden we gegidst tot aan een andere campus van Riveria. De gastspreker was geveld door de griep dus er werd gekozen voor een video-conference. Het thema van deze voormiddag was: \240speciale ondersteuning voor kinderen in het middelbaar onderwijs. (VET, \240te vergelijken met ons BSO en TSO-onderwijs). Er werd in Finland gekozen voor een systeem gelijklopend met ons systeem. Zij starten ook vanuit een algemene brede basiszorg, om dan specifieke zorg te bieden en uiteindelijk beroep te doen op externen. We sloten de voormiddag af met een groepswerk. Reflecteren rond onze drijfveer en onze waarden als leraar en als mens.

We hadden een lunch in het ‘Witte Huis’ Daarna werden we met de bus naar een school gebracht in het midden van het Koli national park, een bekend natuurpark in Finland. Deze school zorgde voor een groot contrast met de school die we gisteren bezochten.

De organisatie had tot slot nog een ontspannende verrassing voor ons in petto. Tot morgen!

Donderdag 30 januari 2020

Deze ochtend 4 sprekers over het thema: studentenadministratie, online lessen en de online nationale database voor alle leerlingen. (WILMA). De inhoud van deze voormiddag kwam niet tegemoet aan onze onderzoeksvragen en was bijgevolg niet zo interessant.

In de namiddag kregen we een rondleiding in een van de vele campussen van Riveria, de gewestelijke scholengroep die de organisatie van deze cursus op zich heeft genomen. We zagen een grote campus met de opleidingen automechanica, hout-en staalbewerking, haartooi en schoonheidszorg, loodgieterij, elektriciteit, robotica, schilderen, ventilatie, ...Ook hier zagen we oudere leerlingen aan het werk die allen beschikten over de nieuwste gebouwen, de nieuwste machines en de nieuwste materialen met de nieuwste technieken. In deze campus alleen werd tijdens de laatste twee jaar 38 miljoen euro gepompt.

‘s Avonds werd er Fins gekookt in verschillende groepjes en kregen we de kans om nog onbeantwoorde vragen te stellen. We sloten af met een gezellig samenzijn.

Vrijdag 31 januari 2020

Jullie hoeven niet langer triest te zijn. De leegte die we achterlieten zal vanaf maandag weer verdwenen zijn. We komen terug. We zijn heel dankbaar voor dit leerrijke avontuur. We delen al onze opgedane bevindingen op de personeelsvergadering.